Wat kost het?

Als kringlid betaal je ieder jaar een bedrag aan de landelijke organisatie (€17,50 per persoon) en een regiobijdrage die per regio verschilt. Daarnaast kunnen er ook kosten per kring zijn.
Deze bedragen worden geïnd door je eigen kringleider.

Van de landelijke contributie worden overkoepelende zaken betaald zoals:

  • landelijke pr-activiteiten (communicatie, folders, website, bezoek beurzen, deelname gaypride, etc.)
  • training van kringleiders
  • organisatiebijeenkomsten (landelijke jongerenkringendag, kringleidersbijeenkomst)
  • administratiekosten

Van de regiobijdrage bekostigt de regio Achterhoek onder meer:

  • regionale pr-activiteiten (advertenties, website, etc.)
  • organisatie bijeenkomsten (kringborrel, picknick)
  • administratiekosten

De kosten zijn verschillend per kring. Iedere kring regelt onderling de financiële vergoeding voor het gastheerschap. Sommige kringen hebben een gezamenlijke pot waaruit de kosten voor koffie, thee, wijn en versnaperingen wordt bekostigd. Andere kringen vragen per bijeenkomst een kleine bijdrage. En weer andere kringen gaan er van uit dat ieder kringlid een keer gastvrouw/gastheer is en verrekenen op die manier de kosten voor een avond.

Voor extra evenementen, zoals een jaarlijks kringuitje, wordt de bijdrage apart vastgesteld. Hiervoor betaal je uiteraard alleen als je ook daadwerkelijk meedoet!