Het regiobestuur

Het regiobestuur

Het regiobestuur ondersteunt de bestaande kringen in de regio en is verantwoordelijk voor:

  • publiciteit
  • ledenwerving
  • het coördineren van de aanmelding van nieuwe kringleden
  • de website
  • de regiofinanciën
  • het contact onderhouden met het landelijke bestuur

Bij de Kringen werken uitsluitend vrijwilligers. Alle activiteiten worden gefinancierd d.m.v. contributies van de leden.

Wie zitten er in het regiobestuur?

Door de overgang naar een nieuwe website moet dit nog opnieuw worden ingevuld.

Heb je interesse om mee te helpen en/of te denken met de regio? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.